Veurelkaar Mariaberg

spreekuurVeurelkaar is een stichting van en voor bewoners in Mariaberg, die burenhulp en vrijwillige zorg in de wijk organiseert. Het bestuur bestaat uit zeven leden. Verder zijn er circa 20 vrijwilligers binnen de organisatie actief. Veurelkaar is van mening, dat bewoners veel meer voor elkaar kunnen betekenen, dan nu het geval is. Door dingen voor elkaar te doen komt men met elkaar in contact en leert men elkaar kennen. Dat is goed voor de leefbaarheid van de buurt en voor de medebewoners die op bepaalde momenten een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen uit Mariaberg kan meedoen aan Veurelkaar. We gaan er ook van uit dat iedereen wel over talenten en of vaardigheden beschikt waarmee men een andere buurtbewoner bij de dagelijkse beslommeringen van alle dag kan helpen.

veurelkaar4De stichting Veurelkaar is opgericht in 2007 in het kader van het WMO pilotproject De competente buurt. Dit project had als doel om een op wijkniveau afgestemde formele en informele zorgketen te organiseren. Veurelkaar is verantwoordelijk geweest voor de vormgeving en uitvoering van de informele zorgketen, c.q. bewonersparticipatie. Looptijd van het project de Competente buurt was van 2007 tot en met 2009. Het project werd gesubsidieerd door de Provincie, gemeente Maastricht, Vivre, Groene KruisDomicura, Trajekt, Woningstichting Servatius en Woonpunt.

 

Advertenties

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.